logo

IISO Norway

logo opmontering no

Internasjonalt Institutt for seriøs Oppmuntring (IISO)

IISO etableres i disse dager både i Nederland og Norge, med ambisjon om å bre seg sakte ut i verden. Instituttet skal samle kunnskap om oppmuntring i en lang rekke formater og sammenhenger for så å distribuere dette ut som foredrag, kurs, seminarer, verktøykasser og sertifiserings- og akkrediteringsprosesser.

Instituttet vil jobbe med å utvikle oppmuntrings- og utviklingsstrategier gjennom både ulike studier og praktisk utviklingstiltak innenfor samfunnsområder som innovasjon/entreprenørskap, utdanning, frivillighet, barnehage/skole, bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomheter.
 

Personene

Initiativtakere er Prof. dr. Paul Louis Iske, som er Professor Open Innovation and Business Venturing School of Business and Economics Maastricht University og LivsGnistrer Tom Åge Myhren i LivsGnistring AS og Lucky Næroset - praktiker helt uten grader, men med over 15 års erfaringen fra utviklingsprosesser i alle deler av samfunnet.


Med seg på laget har de et knippe personer som både hver for seg og ikke minst til sammen besitter meget bred erfaring fra ulike deler av samfunnet. Vi kan eksempelvis nevne internasjonale konsern, idrett, utdanning, samfunnsvitenskap, psykologi, mental helse og innovasjon.
 

Hvorfor

Vi anser oppmuntring for å være en samlebetegnelse på tenkning, holdning og handling som har effekt av positiv karakter. Instituttet har som målsetning gjennom sitt arbeid å motivere og mobilisere både enekeltindivider og ulike felleskap til å i større grad benytte oppmuntring som strategisk og effektiv middel i arbeid med å skape begeistring, arbeidslivsglede, entusiasme, engasjement og felleskap.


I en tid hvor individfokuset stadig står sterkere er det stadig flere virksomheter som ser behovet for å jobbe med de kulturelle aspektene av deres daglige virke, og oppmuntring er og vil være en viktig faktor for å skape gode relasjoner, delingskulturer og energigivende psykososiale atmosfærer.
 

Hvordan

IISO vil samle kunnskap og erfaring knyttet til oppmuntrings fra alle samfunnslag. Dette gjøres eksempelvis gjennom opprettede IISO-LABer rundt om i Norge hvor vi i samspill med ulike virksomheter aktivt utforsker potensialet i oppmuntring som sosialt fenomen. Videre vil IISO distribuere kunnskapen og erfaringene via et et bredt spekter av tilbud.  Eksempelvis kurs, foredrag, seminarer, prosess- og prosjektarbeid. IISO vil også sertifisere og akkreditere virksomheter som i større grad ønsker å implementere oppmuntring som strategi for å ivareta sine (med)mennesker.